АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР "ПО МОСТА"

СЪБИТИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ГР.ПЛОВДИВ ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ
"ПО-МОСТА" Е ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА ONE ARCHITECTURE WEEK С ТЕМА ЗА 2015Г. "ПРИ-ОБЩЕНА РЕКА